• O Centro Especial de Emprego JUAN XXIII: A xardinería é un servizo altamente valorado polos cidadáns, e axuda a transmitir unha visión positiva da discapacidade intelectual.
  • O Centro Especial de Emprego JUAN XXIII: O traballar para organismos públicos as persoas con discapacidade intelectual realizan seus traballos en colaboración con outros profesionais da xardinería.
  • O contorno da Asociación JUAN XXIII: A Fundación Juan XXIII ten a súa sede no contorno privilexiado da Asociación Juan XXIII, e representa o dereito das persoas con discapacidade intelectual a recibir servizos de calidade.
  • O Centro Especial de Emprego JUAN XXIII: O emprego de calidade aporta o traballador benestar persoal e compromiso co resultado de traballo.
  • O Centro Especial de Emprego JUAN XXIII: A amabilidade e a vocación do servizo son señas de identidade dos traballadores do centro especial de emprego Juan XXIII.
  • A Responsabilidade Social Empresaria: A Fundación Juan XXIII desarrolla programas de responsabilidade social que van máis alá do traballo coas persoas con discapacidade intelectual, indagando no aproveitamento dos residuos en beneficio do medio ambiente.

 

PIDE ORZAMENTO:

Se desexas contratar algún dos nosos servizos deixa aquí os teus datos de contacto e axiña nos poremos en contacto contigo.

De conformidade co disposto na Lei Orgánica 15/1999, de Protección de Datos, FUNDACIÓN PARA A DISCAPACIDADE E EMPREGO JUAN XXIII, informa que os datos persoais facilitados a través dos formularios desta web ou mediante mensaxes de correo electrónico, serán incorporados nun ficheiro de clientes e serán tratados de xeito automatizado. Mediante o envío dos formularios existentes nesta web, o remitente dá o seu consentimento para ser incluído no mencionado ficheiro. A finalidade do ficheiro é servir como soporte de información á xestión fiscal, administrativa, comercial e contable da empresa. Se o desexa, pode dirixirse a Fundación para a Discapacidade e Emprego Juan XXIII, domiciliada en C/ Eduardo Blanco Amor, 66. C.P: 36003 - Pontevedra, co fin de exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición.